Diverse detaljutföranden av TI typ 1311

Begreppsbestämningar

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan