Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta i bjälklag inomhus

Begreppsbestämningar

 • APP-asfalt:

  polymermodifierad asfalt med tillsatser av ataktisk polypropen

 • SBS-asfalt:

  polymermodifierad bitumen med tillsatser av styren-butadien-styren

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan