SKILJESKIKT AV PLASTFILM, BYGGPAPP, FILT M M I HUS

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

Till toppen av sidan