Materialskiljande skikt av geotextil m m i vegetationstak e d

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan