Glid- och skyddsskikt av plastfilm, byggpapp e d under flytande golv med beläggning av fogplattor av natursten, konstbetong e d

Begreppsbestämningar

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • beläggning:

  ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

Till toppen av sidan