Glid- och skyddsskikt av plastfilm, byggpapp e d under skyddsbetongbeläggning, flytande golv m m

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

Till toppen av sidan