VATTENAVLEDANDE SKIKT AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS

Begreppsbestämningar

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

 • underlagsduk:

  vattenavledande underlag för taktäckning med överläggsplattor Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

Till toppen av sidan