Utförande av vattenavledande skikt av frihängande underlagsduk vid nock

Begreppsbestämningar

  • underlagsduk:

    vattenavledande underlag för taktäckning med överläggsplattor Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

Till toppen av sidan