Utförande av vattenavledande skikt av underlagsduk i vinkelränna

Begreppsbestämningar

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

  • underlagsduk:

    vattenavledande underlag för taktäckning med överläggsplattor Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan