Utförande av vattenavledande skikt av underlagsduk vid genomföring

Begreppsbestämningar

  • fläns:

    del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också liv i exempelvis I-profiler av stål.

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

  • underlagsduk:

    vattenavledande underlag för taktäckning med överläggsplattor Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

Till toppen av sidan