Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid nock

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

Till toppen av sidan