Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid takfot

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • fotplåt:

    plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

  • språngbleck:

    bleck som är fäst vid takfot och håller fast ovanpåliggande plåt, se till exempel figur AMA JT-.1/1 och JT-.1/5

Till toppen av sidan