Uppdragning av vattenavledande skikt av byggpapp på vägg, sarg e d

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan