VU typ 111 för överläggsplattor i yttertak

Begreppsbestämningar

  • skarvklistring:

    klistring endast i överlappsskarv

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan