Vattenavledande skikt av byggpapp för plan plåt och överläggsplattor

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt, se även målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • skarvklistring:

  klistring endast i överlappsskarv

 • tvärskarv:

  skarv som är vinkelrät mot varans längdriktning

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • varmasfalt:

  bitumen som används i smält tillstånd för klistring

Till toppen av sidan