SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

Begreppsbestämningar

  • asfalt:

    ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan