TERMISK ISOLERING AV KYLHUS

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan