Termisk isolering av cellglas till frysrumsgolv

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • varmasfalt:

  bitumen som används i smält tillstånd för klistring

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan