TERMISK ISOLERING AV INNERVÄGG

Begreppsbestämningar

  • innervägg:

    vägg som delar upp den inre volymen i ett hus

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan