Termisk isolering av cellplast ovan ouppvärmt vindsutrymme

Begreppsbestämningar

  • underlagstäckning:

    understa skiktet i en taktäckning med tätskiktsmatta (byggpapp) och som tillfälligt skyddar underlaget mot nederbörd

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan