Termisk isolering av cellplast på tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

 • separationsskikt:

  (hos betong:) ytskikt med låg hållfasthet, som bildas genom att cement, finpartiklar och vatten anrikas i betongytan

 • skiva:

  formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan