Termisk isolering av mineralull mellan underramar eller balkar i inspekterbart vindsbjälklag av trä

Begreppsbestämningar

  • kant i kant:

    skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan