TERMISK ISOLERING AV YTTERVÄGG

Begreppsbestämningar

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

  • yttervägg:

    vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan