Termisk isolering av icke dränerande cellplast under grundkonstruktion

Begreppsbestämningar

  • grundkonstruktion:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan