Konstruktioner av längdformvaror av lövträ

Begreppsbestämningar

  • hyvlat virke:

    virke med alla sidor hyvlade (TNC 95)

  • sågat virke:

    virke som framställts genom sågning

  • längdformvaror:

    varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

Till toppen av sidan