Bjälklag av fanerträ

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

Till toppen av sidan