Balkar av limträ i bjälklag

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fuktskydd:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • krysskolvning:

  (i träbjälklag:) arrangemang för att minska risken för svikt

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken.

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • limträ:

  material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

Till toppen av sidan