Liggande panel på förvandring utomhus

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

 • väggvinkel:

  vinkel mellan två väggar

 • ytterhörn:

  se figur

Till toppen av sidan