Stående panel med lockläkt utomhus

Begreppsbestämningar

 • droppbleck:

  bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant fönster, dörrar och dylikt

 • kamspik:

  spik som har cirkulärt tvärsnitt och är försedd med hullingformade kammar

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan