Tät panel som underlag för beklädnad

Begreppsbestämningar

 • bräda:

  virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan