Utfyllnader med läkt eller reglar

Begreppsbestämningar

 • autoklaverad lättbetong:

  högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (till exempel kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (till exempel sand), porbildande medel (till exempel aluminiumpulver) och vatten (TNC 95)

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • lättbetong:

  betong med låg densitet (TNC 95) Lättbetong kan med hänsyn till material och tillverkningssätt indelas i två huvudgrupper: autoklaverad lättbetong och lättballastbetong.

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • skjutspik:

  spik som skjuts med spikpistol genom den del som ska fästas in i underlaget

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan