Förstärkningar för kompletteringar till yttertak

Begreppsbestämningar

  • rännkrok:

    krok för uppbärning av hängränna eller fotränna, se till exempel figur AMA JT-.1/2 och figur AMA JT-.1/4

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan