Stommar till försänkta ränndalar

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan