Läkt för träspån

Begreppsbestämningar

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

Till toppen av sidan