Läkt för överläggsplattor av skiffer på inbrädning

Begreppsbestämningar

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

Till toppen av sidan