Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till yttertak

Begreppsbestämningar

  • konstruktionsvirke:

    hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

  • längdformvaror:

    varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan