Inbrädning av skärmtak, entrétak e d - spontade brädor

Begreppsbestämningar

 • bräda:

  virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

 • not:

  längsgående, rännformig fördjupning i kanten av till exempel en bräda, avsedd för fogning tillsammans med fjäder (TNC 95)

 • profilerad plåt:

  Exempel: se figurer.

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan