Inklädnader av taksprång - träpanel

Begreppsbestämningar

  • bräda:

    virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

  • spontat virke:

    virke med not och fjäder (TNC 95)

  • ändspontat virke:

    virke med alla kantsidor spontade

Till toppen av sidan