Inbrädning av taksprång med synlig undersida - spontade brädor

Begreppsbestämningar

  • bräda:

    virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

  • not:

    längsgående, rännformig fördjupning i kanten av till exempel en bräda, avsedd för fogning tillsammans med fjäder (TNC 95)

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan