Konstruktioner av spontade brädor i undergolv för tätskikt, golvmassa, plattor e d

Begreppsbestämningar

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken.

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan