Fasta reglar till undergolv eller golvkonstruktion av trä

Begreppsbestämningar

  • målfuktkvot:

    begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken.

  • golvkonstruktion:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • undergolv:

    konstruktion som utgör underlag för golv

Till toppen av sidan