Bjälkar

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt, se även målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • fuktskydd:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • golvkonstruktion:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

 • krysskolvning:

  (i träbjälklag:) arrangemang för att minska risken för svikt

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • yttervägg:

  vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan