Konstruktioner av längdformvaror av aluminium eller aluminiumlegering

Begreppsbestämningar

 • anodisering:

  omvandling av metallyta till oxid genom elektrolys

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • glans:

  förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • längdformvaror:

  varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

Till toppen av sidan