Diverse konstruktioner av längdformvaror av rostfritt stål

Begreppsbestämningar

  • längdformvaror:

    varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

Till toppen av sidan