Kompletteringar av stålprofil till bjälklag

Begreppsbestämningar

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

Till toppen av sidan