Fribärande läkt av stålplåt på takstolar eller uppregling för överläggsplattor e d av plåt

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

  • överläggsplatta:

    platta för beläggning som är utformad för att läggas så att dess kanter överlappar kanterna på angränsande plattor Exempel: takpanna.

Till toppen av sidan