Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • skiva:

  formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

Till toppen av sidan