Konstruktioner av isolerelement i innervägg för kyl- eller frysrum

Begreppsbestämningar

  • innervägg:

    vägg som delar upp den inre volymen i ett hus

Till toppen av sidan