Balkongplan och loftgångsplan av element av korslimmat trä (KL-trä)

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

Till toppen av sidan