Yttertak och ytterbjälklag av element av korslimmat trä (KL-trä)

Begreppsbestämningar

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

  • ytterbjälklag:

    bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan